راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان امام خميني، خيابان بهارستان غربي، شهرداري منطقه ۱۲
  • ۳۴۲۱۸۰۷۱ , ۳۴۲۱۸۰۷2 , ۳۴۲۱۸۰۷3 , ۳۴۲۱۸۰۷4
  • ۳۴۲۰۶۰۰۵

منطقه 12 با مساحت 8223 هكتار، طبق طرح پيشنهادي شوراي شهر اصفهان در خصوص طرح تقسيم بندي و محدوده هاي پيشنهادي شهرداري اصفهان و با عنايت به گسترش شهر، در فروردين  سال 1386  از منطقه 8 تفكيك و به صورت رسمي آغاز به كار كرد. اين منطقه از شمال به تقاطع بزرگراه آزادگان و جاده ديسمان در امتداد جاده ديسمان تا پل گز، از جنوب به امتداد خيابان بهارستان از تقاطع كاوه تا تقاطع خيابان امام خميني، از شرق به پل گز در محور بزرگراه معلم و خيابان كاوه تا سه راه ملك شهر (تقاطع خيابان بهارستان) و از غرب به محور خيابان امام خميني از تقاطع خيابان بهارستان و محور بزرگراه آزادگان تا تقاطع جاده ديسمان محدود مي شود.

 

: 143,225 نفر
: 8,223 هکتار
: 124 هکتار
: 2,963,935 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه دوازده