سال جهش تولید
وجه تسمیه محله عاشق آباد گویای سابقه تاريخي اين محله است. واکاوی هویت تاریخی محله عاشق آباد که یکی از محلات بسیار قدیمی اصفهان می باشد، امروزه به جهت در اختیار نداشتن...