تکریم و معارفه مسئول زیباسازی منطقه 12 شهرداری اصفهان

تجلیل از مسئول زیباسازی با حضور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان

با حضور حسن مؤذنی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از خدمات سرکار خانم احمدی تجلیل و جناب آقای مسعود بدری پور به عنوان مسئول جدید زیباسازی منطقه 12 شهرداری اصفهان معرفی شد.کد محتوا 30860

برچسب ها