تقدیر مدیریت خانه سالمندان صادقیه اصفهان از مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان

با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سرپرست مرکز خیریه سالمندان صادقیه اصفهان از علی باقری مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان تقدیر شد.

با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سرپرست مرکز خیریه سالمندان صادقیه اصفهان از علی باقری مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان تقدیر شد. در این دیدار آقای تبله ای رئیس هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات منطقه 12 شهرداری اصفهان گزارشی از فعالیتهای این مرکز ارائه دادند. همچنین در این جلسه مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان ضمن قدردانی از فعالیتهای خیرین در این مرکز از افزایش کمک و همکاری شهرداری در سال 1400 با این مرکز خبر داد.

در پایان جلسه لوح یادبودی جهت تقدیر از مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان توسط رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و سرپرست مرکز به علی باقری اهدا شد.کد محتوا 30864

برچسب ها