برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 12

آخرین جلسه کمیته نظارتی مناطق شمال اصفهان در منطقه 12 برگزار شد

در آخرین جلسه کمیته نظارتی مناطق شمال اصفهان به پرونده 16 نفر از ساکنین این منطقه رسیدگی شد. در این جلسه 6 پرونده مساعدت موارد خاص و همچنین 10 پرونده مربوط به املاک و آزادسازی و شهرسازی بررسی شد.


برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 12
برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 12
برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 12
برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 12

کد محتوا 30865

برچسب ها