دیدار نوروزی اعضاء انجمن چتر نیلی با مدیر منطقه 12

اعضاء و مسئولین انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان چتر نیلی با مدیر منطقه 12 دیدار کردند.

اعضا و مسئولین انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان "چتر نیلی" با علی باقری مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان دیدار کردند. در این ملاقات نوروزی دکتر بابایی مسئول این انجمن ضمن ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در طول سال گذشته از حمایتها و پشتیبانیهای مدیر منطقه و همچنین سرکار خانم قپانچی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 تشکر و قدردانی کردند. در حاشیه این دیدار کودکان و نوجوانان عضو این انجمن برخی از دغدغه های فرهنگی ورزشی و اجتماعی خود را نیز بیان کردند.


کد محتوا 31010

برچسب ها