اولین جلسه کمیته نظارتی زیر سایه کرونا

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارتی منطقه 12 زیر سایه کرونا

اولین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 1400 با توجه به گسترش شیوع کرونا و وضعیت قرمز شهر اصفهان به صورت غیرحضوری در منطقه 12 برگزار شد. در این جلسه درخواستهای شهروندان که به صورت مکتوب به روابط عمومی تحویل داده بودند بررسی و در برخی از موارد جهت بررسی بیشتر با شهروند نیز تماس تلفنی برقرار شد.

شایان ذکر است جلسه بعدی این کمیته در تاریخ 2 خردادماه 1400 برگزار می شود.کد محتوا 31217

برچسب ها