برگزاری آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهراصفهان  در منطقه 12

آخرین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی در منطقه 12 برگزار شد.

در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان جناب آقای علیرضا نصر و همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی سرکار خانم طغیانی حضور داشتند و به درخواستها و شکایات مردمی رسیدگی کردند.


کد محتوا 35880

برچسب ها