بازدید مدیران و مسئولین استانی و شهری از گرمخانه مردمی بی خانمانها

مدیران و مسئولین استانی و شهری از گرمخانه مردمی بی خانمانها وابسته به خیریه پایان کارتن خواب امید بازدید کردند.

ولی اله نصر اصفهانی مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، محمد محسنی معاون دادستان در پیشگیری از وقوع جرم به همراه احمدرضا مصور رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات، غلامحسین صادقیان رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری، منوچهر مهروی پور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی، علی صالحی سحنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان و علی باقری مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان از گرمخانه مردمی بی خانمانها وابسته به خیریه پایان کارتن خواب امید بازدید کردند.

در این دیدار انصاری مدیر گرمخانه ضمن معرفی بخش های مختلف، گزارشی از فعالیتهای مجموعه ارائه داد. در ادامه بازدید کنندگان با برخی از ساکنین گرمخانه به گفتگو نشستند.کد محتوا 38259

برچسب ها