مشخصات کلی

محمدرضا برکت
  • محمدرضا برکت
  • مهدی
  • 1345
  • مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان
  • یکشنبه, 24 مرداد 1400, 10:19

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول دانشگاه آزاد دهاقان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان 1397 1400
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان 1393 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان 1389 1393
منطقه 1 شهرداری اصفهان معاون اداری مالی 1386 1389

مطالعات و پژوهش ها

  • مقاله راهکارهای پرورش رهبران یاددهنده در شهرداری اصفهان بر مبنای مدل تی تی
  • بررسی میزان توازن بین کار و زندگی مدیران شهرداری اصفهان و ارائه راهکارهایی برای بهبود توازن
کد محتوا 7070

برچسب ها